Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে তুলা রাশির পুরুষের সম্পর্ক


Z×lw eÖkØn Ggv Z×lw dwkyËK gÖSËZ pËg Ìj ZwËbk bÖRdwk GKBkKi Èhwg, gøx£ßZò Ggv ÑgxmÄø†Ëlwk iwËS ewkþexkK Ìj ÌdxZgwPK xbK†Ëlw kËtËQ Ìo†Ëlw GKx¢Z pËt x§†d xgeËbk Awm‰w pËt bwrwËZ ewËk„ owiwxRK xgxhdí AdÖÅwY gw ewxUêk eÞxZ ZwËbk Z×lwoÖlh AxZ AwMÞp ptËZw ptËZw ZwËbkËK xgxhdí qxZKk AwËiwb-eÞËiwËbk xbËK ÌVËl ÌbËg - Ìjid Z×lwËbk xixÄ-eÞyxZ, Ìgxm xixÄ ÌLËt ZwËbk bÖRdwkB mkyËkk IRd ÌgËr ÌjËZ ewËk, Awk ZwQwrw Adøwdø ÌdxZgwPK xgnt†Ëlw ÌZw awKËQB„ ekìç, bÖRdwkB Z×lwoÖlh ZwxKêK iËdwhwg, jxb ÌoUw xdtìèY KËk BxZgwPK xbËK cwxgZ Kkw dw pt, ÌoËqË¢ owgêqxYK
Amwxìæ, Ggv SMrw-SwxUk oÙxÄ KkËZ ewËk„ exkYwËi ÌoUw pËt DVËZ ewËk bÖRdwk ÑbxpK xilËdk xgkØ˦ GøwlwxRê gw Axdpw, xKvgw pwoewZwËlk ÌgËW, ÌjËKwd GKRËdk mjøw Ìdtw„ ÌKddw, ¢ßiwMZ SMrw-SwxU GB bÖRËdk ÌqË¢B ZwËbk oíwtÖxgK xgKwËkk KwkY pËt bwrwËZ ewËk, ÌjUw xd:oËëbËpB ZwËbk iwdxoK Ggv AwËgËMk RËdø AZøìæ qxZKk„ ÌmËn Ìj xgntxU Z×Ël ckËZ pt, jxbI Z×âQ dt, Ìj ÌkwiwËëok eÞxZ ZwËbk Ìj ZygÛ AdÖkwM ÌoUw ÌaËKI oÔPdw pËZ ewËk xgmðwoNwZKZw, gw CnêwKwZkZwk iËZw ht‰k Sr†Ëlwk, Ìj Sr exkYxZËZ GB hwËlwgwowk ewxLbÖËUwk mwxìæit AwgwËok QwbUwB ptËZw DxrËt ÌbËg„ jxb ZwËbkËK LÖg ÌkwiwxëUK pËt DVËZB pt, ÌoËqË¢ Zwkw eÞxZ høwËlëUwBd ÌW ÌZ GËK AdøËK ÂËhâQw xbËZ ewËk, Ggv eÞYtKwZk bÖÄ×iy†Ëlw xgekyZ xlËŠk Adø KwËkwk owËa dw KËk xdËRËbk iËcøB oyiwg¦ KËk kwLËZ ewËk„ Gk fËl ÌjUw pËg ÌoUw pËlw, ZwËbk bÖRËdk hwËlwgwow gÉxbd ÌoB ZwkØËYøk Ddôwbdw Ggv ZygÛZwUw cËk kwLËZ ewkËg; GidxK ZLdI jLd ZwËbk oigtoy Adøwdø kwxmk RÖxUkw ptËZw ÌkwiwxëUKZw ÌbLwgwk ÌqË¢ GKU× ÌgxmB Kõwìæ Ggv AgowbMÞþæ pËt DVËg„

ZwËbk oóeËKêk hwËlw xbKxUk oÔPdw pËZ ewËk, jxb Zwkw xdËRËbk owbÙmøeÔYê BxZgwPK†Y†Ëlwk xgKwm NUwËZ ewËk„ GB bÖBRd ptËZw KLdB ewkþexkK eÞmvow ewItw ÌaËK gxéZ pËg dw, Zwkw GËK AËdøk AdÖhËgk eÞxZ jËaÄ oÖxgËgPdw KkËg Ggv AËdK owbÙmøeÔYê AwMÞËpk Ìj#a AwËgbd DeËhwM KkËg„ Ìjid eÞwtB Zwkw oxŠZ, xKvgw xP¢Klw, xKvgw xmùe-ovÆÚxZk Adøwdø xbK, bÔËk pwUËZ jwItw, Ggv eÞP×k erwËmwdwk eÞxZ AdÖk£ß pËg„ bÖBRd Z×lwk xgËt pËl, eÞwtB ZwËbk gwxrËZ GKUw ÌiwUwËiwxU AwKÚxZk lwBËgÛxk MËr DVËZ ÌbLw jwt, xKvgw MwËdk xoxWI ÌoLwËd awKËZ ewËk„ xoËdiw ÌbËL Agok KwUwËZ Zwkw AZøìæ eQëb KËk, Ggv ekgZêyËZ xoËdiwk xgxhdí xgnt xdËt Ìjid, WwtwlM, Axhdt, WwBËkKzmwd, AwËlwKoŒw, KøwËikwk KwR Ggv Kwxpdyk Dek xdËRËbk iZ xgxdit KËk awËK„ Z×lw RwZK RwxZKwkw owcwkYZ AZøìæ K×mly oiwËlwPK„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ,gøgow I g¬×Zñ |

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment